ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: აცდ. შედეგები 1-1 დაახლოებით 1-დან.
სტატისტიკა:
ჯერ 23 წლ�?საა ვერ აცდ�?ან :@ მთლად გამ....ევდა ესჯერ 23 წლ�?საა ვერ აცდ�?ან :@#19 mario...a...
http://acm.ge/news/10646-bbbb-bbbbbbbbbbyob-bbbb.....