ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: კლოფელინი. შედეგები 1-10 დაახლოებით 11-დან.
სტატისტიკა:
მოლაშქრე
 -  [html] - 13.46 Kb
თუ საჭირო იქნა)ციტრამონისენადექსინიკლოფელინიადეპინიცხვირში ჩასასწვეთებელი საშუალებაელასტიურითუ საჭირო იქნა)ციტრამონისენადექსინიკლოფელინიადეპინიცხვირში ჩასასწვეთებელი საშუალებაელასტიური...
http://molashqre.ge/index.php?showtopic=30&s.....
51              კალცექსი КАЛЬЦЕКС CALCEX 52              კლოფელინი КЛОФЕЛИН                       CLOPHELIN 53              კოკარბოქსილაზა КОКАРБОКСИЛАЗА...
http://sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&s.....
შპს "ემ ფარმა"
 -  [html] - 3.18 Kb
სლოვენია მწარმოებელი ქვეყანა: KRKA დასახელება: კლოფელინი ტაბ 150მკგ №50 . მწარმოებელი ქარხანა...
http://www.mpharma.ge/?ID=10
ახალი ამბები, ბლოგები - main.ge ახალი ამბები ბლოგები კონტაქტი     14 თებერვალი 2012 23:51 14-02 ობამა: ჩინეთმა ეკონომიკური ...
http://news.main.ge/index.php?year=2012&mont.....
თუ საჭირო იქნა)ციტრამონისენადექსინიკლოფელინიადეპინიცხვირში ჩასასწვეთებელი საშუალებაელასტიურითუ საჭირო იქნა)ციტრამონისენადექსინიკლოფელინიადეპინიცხვირში ჩასასწვეთებელი საშუალებაელასტიური...
http://molashqre.ge/lofiversion/index.php?t30.ht.....
Radio.ge
 -  [html]
სიმღერის ჩაწერას ეძღვნება. "3 ტაბლეტი კლოფელინი, ბაადურ მშრომელი, ჯინა დროულად წასული...
http://radio.ge/index.php?page=news&start=13.....
Radio.ge
 -  [html]
სიმღერის ჩაწერას ეძღვნება. "3 ტაბლეტი კლოფელინი, ბაადურ მშრომელი, ჯინა დროულად წასული...
http://radio.ge/index.php?page=news&start=14.....
Radio.ge
 -  [html]
სიმღერის ჩაწერას ეძღვნება. "3 ტაბლეტი კლოფელინი, ბაადურ მშრომელი, ჯინა დროულად წასული...
http://radio.ge/index.php?page=news&start=70
http://massmedia.ge/index.php?id=1889
 -  [html] - 25.14 Kb
ივნისს ტყეშელაშვილმა სახლში 30 ტაბლეტი „კლოფელინი“ თვითმკვლელობის მიზნით დალია, მაგრამ გადარჩა...
http://massmedia.ge/index.php?id=1889
მოქმედების ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტი (ანაპრილინი, ნიფედიპინი, კლოფელინი, კაპტოპრილი). მაგრამ მუდამ გახსოვდეთ, რომ...
http://aversipharma.ge/ka/cnobari/list/42/gul-si.....
12