ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: insulti. შედეგები 1-10 დაახლოებით 41-დან.
სტატისტიკა:
როგორ ამოვიცნოთ ინსულტი - პირველი ნიშნები | rogor.ge საიტზე შესვლა რეგისტრაცია პაროლის აღდგენა დახმარება / ხ.დ.კ ინსტრუქციები როგორ.ჯი-ს ...
http://www.rogor.ge/article_1596_rogor-amovicnot.....
gazeTi -9-2009.indd
 -  [pdf] - 3.49 Mb - 2012.11.7
OobUmjt!twfujOobUmjt!twfuj gazeTi vrceldeba ufasod gazeTi vrceldeba ufasod 2009 (41)2009 (41) jowbmje!rbmUb!eb!jowbmje!...
http://adw-dea.org.ge/files/newspaper/52_76_7574.....
mwvavekoronalurisindromi.indd
 -  [pdf] - 1.89 Mb - 2012.10.11
mwvave nevrologiuri daavadeba,Soris insulti, an subaraqnoiduli sisxlCaqceva ● infiltraciuli daavadebebi...
http://geosc.ge/gaidlainebi/mwvavecoronaluriSida.....
http://www.mario.ge/write.php
 -  [html] - 651.82 Kb
5 seria პანაშვიდის qalishvilis ishemiuri insulti MAMA დაბოლილები ქართულა�� 2 Induri...
http://www.mario.ge/write.php
Buio Pesto LIGURIA
 -  [html] - 26.67 Kb - 2010.2.10
procedeuna valanga di insulti a ruota libera...
http://buiopesto.ge/prod/liguria.html
untitled
 -  [pdf] - 139.7 Kb - 2006.6.27
sisxlZarRvebi viTarde- ba Tavis tvinis insulti, qveda kidurebis sisxlZarRvTa daava- debis...
http://reda.ge/videos/28.pdf
http://reda.ge/videos/15.pdf
 -  [pdf] - 153.2 Kb - 2006.6.26
tvinis sisxlZarRvebi, SesaZloa gan- viTardes insulti, Tvalis fskerze viTardeba sisxlCaqcevebi, romelTa...
http://reda.ge/videos/15.pdf
untitled
 -  [pdf] - 111.22 Kb - 2006.5.19
tvinis sisxlZarRvebi, SesaZloa gan- viTardes insulti, Tvalis fskerze viTardeba sisxlCaqcevebi, romelTa...
http://reda.ge/videos/16.pdf
arteriulihipertenzia.indd
 -  [pdf] - 2.86 Mb - 2012.10.11
1 ESC Pocket Guidelines 2007 Guidelinesthe Management of Arterial Hypertension* ESH-ESC ...
http://geosc.ge/gaidlainebi/arteriulihipertenzia.....
gulisukmarisoba.indd
 -  [pdf] - 438.25 Kb - 2012.10.11
1 ESC Pocket Guidelines DiagnosisTreatment of Acuteiagnosis ...
http://geosc.ge/gaidlainebi/gulisukmarisobablack.....