ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: insulti. შედეგები 1-10 დაახლოებით 147-დან.
სტატისტიკა:
გაზეთი "კვირის პალიტრა" - ჯიოევას ინსულტი დამართეს რეგისტრაცია | პაროლის შეხსენება ხალხო! შემთბარ ჰამბურგერს საჭმელი უნდა ერქვას და ლაღიძის წყლებს მისუენიო? "...
http://www.kvirispalitra.ge/kviridan-kviramde/11.....
untitled
 -  [pdf] - 139.7 Kb - 2006.6.27
sisxlZarRvebi viTarde- ba Tavis tvinis insulti, qveda kidurebis sisxlZarRvTa daava- debis...
http://reda.ge/videos/28.pdf
Microsoft Word - 1.arteriuli hypertensia-gaidlaini.doc
 -  [pdf] - 404.28 Kb - 2011.9.8
1 arteriuli hipertenzia klinikuri praqtikis erovnuli rekomendacia (gaidlaini) 2 klinikuri praqtikis erovnuli rekomendacia (gaidlaini) `arteriuli hipertenzia~ miRebulia klinikuri praqtikis ...
http://cardiology.ge/guidlines/7.1.pdf
http://reda.ge/videos/15.pdf
 -  [pdf] - 153.2 Kb - 2006.6.26
tvinis sisxlZarRvebi, SesaZloa gan- viTardes insulti, Tvalis fskerze viTardeba sisxlCaqcevebi, romelTa...
http://reda.ge/videos/15.pdf
untitled
 -  [pdf] - 111.22 Kb - 2006.5.19
tvinis sisxlZarRvebi, SesaZloa gan- viTardes insulti, Tvalis fskerze viTardeba sisxlCaqcevebi, romelTa...
http://reda.ge/videos/16.pdf
Buio Pesto LIGURIA
 -  [html] - 26.67 Kb - 2010.2.10
procedeuna valanga di insulti a ruota libera...
http://buiopesto.ge/prod/liguria.html
ალა ჯიოევას მიკრო ინსულტი აქვს - საინფორმაციო პორტალი news.ge დააჭირეთ ღილაკს "მომწონს", თუ გნებავთ ოპერატიულად მიიღოთ საინტერესო სიახლეები თქვენს ...
http://news.ge/ge/news/story/3594-ala-djioevas-m.....
გაზეთი "კვირის პალიტრა" - ჯიოევას ინსულტი დამართეს რეგისტრაცია | პაროლის შეხსენება "მე ჩემს პარტიასთან ერთად მივალ კოალიციაში" "არა მგონია, რომ მიშამ ...
http://www.kvirispalitra.ge/kviridan-kviramde/11.....
gaiqca. 1979 cels zghvashi banaobisas insulti daemarta da daixrcho. 4. VALE...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=5328