ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: jurnali. შედეგები 1-10 დაახლოებით 3 407-დან.
სტატისტიკა:
.:jurnali.ge:.
 -  [html] - 1.83 Kb
jurnali.ge:.   მომხმარებლის პანელი username პაროლი...
http://jurnali.ge/
ელექტრონული ჟურნალი
 -  [html] - 2.69 Kb - 2012.1.12
ელექტრონული ჟურნალი Copyright © 2010 by "Retsa" WebStudio                                                                                                                                                               E-Mail: retsa@retsa.ge Designed by "Retsa" WebStudio სკოლა „რეცა“ სკოლა „...
http://retsa.ge/jurnali.html
Template
 -  [html] - 11.18 Kb - 2010.8.11
Template           ჟურნალი "ინტელექტი"     ჟურნალში სტატიების მიღება მიმდინარეობს 3 ეტაპად: 1 იანვრიდანაპრილამდე, აპრილის ნომრისთვის; 1 მაისიდანაგვისტომდე, ...
http://intelecti.ge/jurnali.html
jurnali
 -  [html] - 5.08 Kb
jurnali   სიახლე! შეიძინე პლასტიკური ბარათით მინიმუმ...
http://www.bookland.ge/jurnali.php
Prima Audit
 -  [html] - 1.87 Kb - 2008.7.9
Prima Audit Geo| | Rus||  მთავარი კომანიის შესახ ებ ჟურნალიკონტაქტი       აუდიტორული მომსახურება   ბუღალტრული მომსახურება   საშემფასებლო მომსახურება   იურიდიული ...
http://primaaudit.ge/jurnali.html
Untitled Document
 -  [html] - 1.32 Kb - 2008.8.6
Untitled Document saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne qimiis seria tomi 33  1 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne qimiis seria ...
http://ipoc.org.ge/jurnali.html
ჟურნალი "მასწავლებელი" - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროEng მთავარი სიახლეები კონკურსები მასწავლებლის ვაკანსია სიახლეების გამოწერა ცენტრი ცენტრის შესახებ ...
http://tpdc.ge/ge/resources/jurnali-quotmaswavle.....
ქუთაისის უნივერსიტეტი - ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ ქუთაისის უნივერსიტეტი მთავარი გვერდი საიტის რუკა საკონტაქტო ინფორმაცია ქარ /სიახლე ჩვენს შესახებ ისტორია ...
http://unik.edu.ge/index.php?page=jurnali
Telavi Series - თელავური სერიები     mTavari    ...
http://www.telaviseries.tel.ge/jurnali.html
ჟურნალი "მასწავლებელი" - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროEng მთავარი სიახლეები კონკურსები მასწავლებლის ვაკანსია სიახლეების გამოწერა ცენტრი ცენტრის შესახებ ...
http://www.tpdc.ge/ge/resources/jurnali-quotmasw.....