ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: jurnali. შედეგები 1-10 დაახლოებით 3 411-დან.
სტატისტიკა:
vaucheri vaucherebi, masmedia, televizia, gazeti, jurnali, krediti, online krediti, internet kreditivaucheri vaucherebi masmedia televizia gazeti jurnali krediti online krediti internet krediti...
http://col.ge/
ელექტრონული ჟურნალი
 -  [html] - 2.69 Kb - 2012.1.12
ელექტრონული ჟურნალი Copyright © 2010 by "Retsa" WebStudio                                                                                                                                                               E-Mail: retsa@retsa.ge Designed by "Retsa" WebStudio სკოლა „რეცა“ სკოლა „...
http://retsa.ge/jurnali.html
AGILE ჟურნალი | Agile Loading scene... Content.. მთავარი ლიბერალური განათლება თავისუფალი მეცნიერებები დიადი წიგნები და სხვა კურსები პროფესორები რას ვსწავლობთ ...
http://agile.ge/agile-jurnali/
ინტელექტი
 -  [html] - 2.24 Kb - 2015.2.15
ინტელექტი საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი                             "ინტელექტი" მენიუ   მთავარი     ჩვენს შესახებ   სტრუქტურა განყოფილებები  გამოცემები   ჟურნალი "ინტელექტი" საკონფერენციო მასალები ...
http://intelecti.ge/jurnali.html
zavoli.ge
 -  [html]
zavoli.ge უახლესი სისტემა სპორტული ძრავებისათვის   მთავარი კომპანია ჩვენ შესახებ ტრენინგები ზავოლი საქართველოში ზავოლი მსოფლიოში სერვისები გარანტია სერვის ცენტრი ...
http://zavoli.ge/jurnali.php
ჟურნალი ეპოქა | საზოგადოების კვლევის ცენტრი Search სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები ...
http://cssge.ge/site/jurnali-epoqa/
Untitled Document
 -  [html] - 1.32 Kb - 2008.8.6
Untitled Document saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne qimiis seria tomi 33  1 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne qimiis seria ...
http://ipoc.org.ge/jurnali.html
Saungeo.ge
 -  [html] - 16.07 Kb - 2013.12.10
Saungeo.ge მთავარი ჩვენს შესახებ წიგნები ჟურნალი "ახალი საუნჯე" LIGHT GROUP აქციები კონტაქტი             - პოეზია - პროზა - პოემა - რადარმი - დოკუმენტური - საბავშვო ...
http://lightgroup.ge/opencart_38941/jurnali.html
ჟურნალი "ბორბონჩია"
 -  [html] - 3.95 Kb - 2015.1.15
п»ї ჟურნალი "ბორბონჩია" В В В В В     სახანძრო სააგიტაციო შემეცნებითი ჟურნალი   2014 1 პროექტები პრესა და ისტორია ...
http://borbonchia.ge/jurnali/index.html
Jurnali #10.indd
 -  [pdf] - 267.76 Kb - 2014.2.12
marina buleiSvilimarina buleiSvili saqarTvelos samRvdeloeba saqarTvelos samRvdeloeba ruseT-saqarTvelos ruseT-saqarTvelos diplomatiur urTierTobaSidiplomatiur urTierTobaSi (XVIII s. meore naxevari)(XVIII ...
http://sinergia.ge/tezisebi/buleishvili_tezisebi.....