ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: jurnali. შედეგები 1-10 დაახლოებით 320-დან.
სტატისტიკა:
ჟურნალი "ბორბონჩია" პროფილი დაიმახსოვრე პაროლის აღდგენა    რეგისტრაცია                                  მთავარი ინფორმაცია  BORBONCHIA TV ცეცხლთან მებრძოლები ფოთის ქუჩები  სამეგრელო  რედაქცია ჩვენს შესახებ  ...
http://jurnali.borbonchia.ge/ - მეტი jurnali.borbonchia.ge-დან
AGILE ჟურნალი | Agile Loading scene... Content.. მთავარი ლიბერალური განათლება თავისუფალი მეცნიერებები დიადი წიგნები და სხვა კურსები პროფესორები რას ვსწავლობთ ...
http://agile.ge/agile-jurnali/
zavoli.ge
 -  [html] - 2.94 Kb
zavoli.ge უახლესი სისტემა სპორტული ძრავებისათვის   მთავარი კომპანია ჩვენ შესახებ ტრენინგები ზავოლი საქართველოში ზავოლი მსოფლიოში სერვისები გარანტია სერვის ცენტრი ...
http://zavoli.ge/jurnali.php
ჟურნალი "ACADEMIA" | ჩვენს შესახებ | Academy of Arts  /საიტის რუკა კონტაქტი გალერეა ჩვენს შესახებ აკადემიის ისტორია ...
http://art.edu.ge/ka/jurnali - მეტი art.edu.ge-დან
ელექტრონული ჟურნალი | სკოლა–ლიცეუმი სხივი Sxivi.ge English Georgian Toggle navigation მთავარი ჩვენ შესახებ სკოლის მისია სკოლის ხედვა სასწავლო ...
http://sxivi.ge/ge/page/id/18/eleqtronuli-jurnal.....
chexuri jurnali.indd ps.indd
 -  [pdf] - 1.03 Mb - 2014.12.1
MANUALYOUTH INITIATIVES 1 CTTN...
http://pin.ge/plugins_images/opportunities/manua.....
Jurnali #10.indd
 -  [pdf] - 267.76 Kb - 2014.2.12
marina buleiSvilimarina buleiSvili saqarTvelos samRvdeloeba saqarTvelos samRvdeloeba ruseT-saqarTvelos ruseT-saqarTvelos diplomatiur urTierTobaSidiplomatiur urTierTobaSi (XVIII s. meore naxevari)(XVIII ...
http://sinergia.ge/tezisebi/buleishvili_tezisebi.....
ჟურნალი ეპოქა | საზოგადოების კვლევის ცენტრი Search საზოგადოების კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებული ახალი კვლევა სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში ...
http://cssge.ge/jurnali-epoqa/
ქუთაისის უნივერსიტეტი - ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ ქუთაისის უნივერსიტეტი მთავარი გვერდი საიტის რუკა საკონტაქტო ინფორმაცია ქარ /სამსახურის შესახებ პროექტები კონფერენციები ...
http://unik.edu.ge/index.php?page=jurnali
el jurnali.pmd
 -  [pdf] - 1.13 Mb - 2016.8.23
3 2006 weli vaJa-fSavelas saxelobis q. Tbilisis 87-e saSualo skola 2 � `sanam mamali iyivlebdes~ 3 � `TerTmeti wlis ...
http://iverielni.edu.ge/img/Pubs/P-1-3.pdf