ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: parfiumeria. შედეგები 1-10 დაახლოებით 23-დან.
სტატისტიკა:
პარფიუმერია და კოსმეტიკა | parfiumeria da kosmetika ავტორიზაცია / რეგისტრაცია მომხმარებელი...
http://nav.ge/cat/183/name/parfiumeria-da-kosmet.....
კოსმეტიკა პარფიუმერია kosmetika parfiumeria COL.GE bannerX...
http://col.ge/silamaze-fitnesi-sporti.kosmetika-..... - მეტი col.ge-დან
koleqcia,axali koleqciebi,legendaruli,momxmarebeli,parfiumeria,parfiumi,bavSvis,qalis,mamakacis,tansacmeli...
http://myfashion.ge/
განცხადება-პარფიუმერია ქალებისათვის. parfiumeria qalebisatvis. - www.KeKe.ge საწყისი...
http://keke.ge/info.php?id=823951
Linoni.ge
 -  [html] - 10.35 Kb
დასახელება)  მაგალითად:      Tansacmeli, Fexsacmeli, Leptopi, Parfiumeria, Teleponis aksesuari,   და ა. შ...
http://linoni.ge/faq - მეტი linoni.ge-დან
koleqcia,axali koleqciebi,legendaruli,momxmarebeli,parfiumeria,parfiumi,bavSvis,qalis,mamakacis,tansacmeli...
http://www.myfashion.ge/
silamaze & fitnesi kosmetika & parfiumeria saCuqrebi & aqsesuarebi uZravi qoneba...
http://katalogi.ge/freejournalist.html - მეტი katalogi.ge-დან
silamaze & fitnesi kosmetika & parfiumeria saCuqrebi & aqsesuarebi uZravi qoneba...
http://bigsale.ge/creative.html - მეტი bigsale.ge-დან
bZzziki »Sayureebi [127] Noodle » tqveni parfiumeria/makiaji [206] ,.,.,. » Shavi-Tetri (kontrastebi...
http://wapforum.ge/viewforum.php?f=14&topicd.....
saqonlisa da momsaxurebis
 -  [pdf] - 3.18 Mb - 2010.11.18
saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli centri saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia niSnebis registraciisaTvis (nicis klasifikacia) mecxre redaqcia WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ...
http://www.sakpatenti.org.ge/files/196_203_48265.....