ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: salatebis. შედეგები 1-1 დაახლოებით 1-დან.
სტატისტიკა:
seqsualuri energiis regulireba
 -  [pdf] - 504.33 Kb - 2014.1.21
SvidTa etlTa harmoniis” II etapi kvebisa da seqsualuri energiis regulireba Sida stilebSi movarjiSeTaTvis nawili 1 Seadgina iuri yeinaSvilma skola “...
http://raindi.ge/taichi/seqsualuri%20energiis%20.....