ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: simgeris teqstebi. შედეგები 1-6 დაახლოებით 107-დან.
სტატისტიკა:
ქართული
 -  [html] - 5.91 Kb
ქართული საწყისი ონლაინ ჟურნალი გიტარის ვიდეო გაკვეთილები საწყისი თეორია და სავარჯიშოები სიმღერები ქართული უცხოური გამები და ტექნიკური სავარჯიშოები ბას ...
http://guitarlessons.ge/index.php/simgeris-teqst..... - მეტი guitarlessons.ge-დან
ქართული
 -  [html] - 5.9 Kb
ქართული საწყისი ონლაინ ჟურნალი გიტარის ვიდეო გაკვეთილები საწყისი თეორია და სავარჯიშოები სიმღერები ქართული უცხოური გამები და ტექნიკური სავარჯიშოები ბას ...
http://guitarplayer.ge/index.php/simgeris-teqste..... - მეტი guitarplayer.ge-დან
ქართული
 -  [html] - 5.91 Kb
ქართული საწყისი ონლაინ ჟურნალი გიტარის ვიდეო გაკვეთილები საწყისი თეორია და სავარჯიშოები სიმღერები ქართული უცხოური გამები და ტექნიკური სავარჯიშოები ბას ...
http://guitarteacher.ge/index.php/simgeris-teqst..... - მეტი guitarteacher.ge-დან
უცხოური
 -  [html] - 5.65 Kb
უცხოური საწყისი ონლაინ ჟურნალი გიტარის ვიდეო გაკვეთილები საწყისი თეორია და სავარჯიშოები სიმღერები ქართული უცხოური გამები და ტექნიკური სავარჯიშოები ბას ...
http://www.guitarplayer.ge/index.php/simgeris-te.....
ტექსტები, online mp3, online simgerebi, simgeris teqstebi დეტალურად დათვალიერება შეტყობინება დაზიანებულ ლინკზე...
http://links.boom.ge/?action=3&cat_id=313
სესიის მასალები
 -  [pdf] - 520.44 Kb - 2014.12.2
gamoica balsqvemouri, lentexuri da laSxuri teqstebi, romelTa umravlesobis adgilze Camwerica da...
http://www.ice.ge/batumi/73.pdf

Search dublicates. .