მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 15 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
საინტერესო ამბები
„საქართველოს კარიტასი“ უერთდება გაერთიანებული ერების მსოფლიო ჯანდაცვის
განათლება
ქართულ და გერმანულ სკოლებს შორის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამები იწყე