მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 160 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
საინტერესო ამბები
დიზაინი ეკუთვნის არქიტექტურულ, ურბან სტუდიას Baggio-Piechaud
საინტერესო ამბები
ეს არის პროექტი რომელშიც არქიტექტურა გარდაქმნილია ლარნაკად, სადაც მცენ