მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 56 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
განათლება
მარიამი ლილუაშვილი სოფელ ზემო ალვანის საჯარო სკოლის მოსწავლეა. 15 წლის
საინტერესო ამბები
საქართველოში დაახლოებით 185 000 ადამიანი გრძელვადიან ზრუნვას და მკურნა