ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: psiqologi. შედეგები 1-2 დაახლოებით 4-დან.
სტატისტიკა:
Napoleonic Society of Georgia
 -  [html] - 126.03 Kb - 2011.11.24
GEO) dimitri ciskariSvili, ~napoleoni rogorc psiqologi.~ (GEO) mixeil gaCeCilaZe, ~ marengos brZola...
http://napoleon.ge/library.htm - მეტი napoleon.ge-დან
es shemtxvevitoba moxda mepsiqologidakurs damtavrebuli...
http://change.ge/rogor-mivaghwiot-mizans/ - მეტი change.ge-დან